Nếu được tặng 1 khay để đồ bằng da ntn, bạn sẽ dùng nó để đựng gì? Ad sẽ tặng 1…

Nếu được tặng 1 khay để đồ bằng da ntn, bạn sẽ dùng nó để đựng gì?

Ad sẽ tặng 1 khay để đồ ntn cho bạn đầu tiên đoán đúng kích thước trong lòng (cao, ngang, dọc) của em nó nhé.

Việt Nam đã nói là làm! Thề luônnnn!!!!!!!