Kỉ niệm ngày sinh của Bác

Chất liệu

da bo

Mã: d15599164eb5 Danh mục:

Kỉ niệm ngày sinh của Bác, Vietleather xin chia sẻ 1 câu chuyện:

Cuối tháng 12-1953, tại bản Tỉn Keo, thôn Lục Giã, huyện Đình Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Chính trị họp bàn kế hoạch đông xuân 1953-1954. Ngày 1-1-1954, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và lập Bộ chỉ huy mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận, đồng chí Hoàng Văn Thái làm Tham mưu trưởng mặt trận và một số cán bộ sĩ quan phụ trách các cục nghiệp vụ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến nhà sàn của Bác tại Khuổi Tát trên đỉnh núi Hồng chào Bác trước ngày lên đường ra trận. Bác dặn: “Tổng Tư lệnh ra mặt trận, Tướng quân tại ngoại. Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng phải đánh thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh”.

Mấy ngày sau Bác Hồ đi công tác, trước khí thế toàn quân vào trận Điện Biên Phủ náo nức khắp nơi, Người qua Bộ Tổng tư lệnh thăm Đại tướng thì Đại tướng đã lên đường ra trận ngày 5-1-1954. Đúng vào ngày mồng 1 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, Bác cảm tác làm bài thơ vào thời điểm lịch sử ấy. Bài thơ không có đầu đề, được ghi trong cuốn sổ tay riêng của Người. Sau đó Bác trao cho đồng chí Vũ Kỳ đọc. Đồng chí Kỳ thấy rất hay và phiên âm ra tiếng Việt. Bài thơ có 4 câu như sau:

Bách lý tầm quân vị ngộ quân
Mã đề đạp toái lĩnh đầu vân
Quy lai ngẫu quá sơn mai thụ
Mỗi đóa hoàng hoa nhất điểm xuân.

Bài thơ nguyên văn chữ Hán, sau khi phiên âm được dịch ra tiếng Việt:

Trăm dặm tìm nhau mà chẳng gặp
Mây phủ đầu non gió ngựa quần
Trở về bỗng gặp mai bên núi
Mỗi đóa hoa vàng một nét xuân.

Và đây là một bản dịch khác:

Dặm ngàn không gặp Tướng quân
Xa trông dáng ngựa bay gần đỉnh mây
Ra về gặp dáng lão mai
Mỗi bông một vẻ, sương cài nét xuân

Chỉ với 4 câu thơ, ta thấy được tấm lòng của Bác đối với Đại tướng và tấm lòng của một thi nhân trước vẻ hùng tráng tươi đẹp của non sông đất nước. Những vần thơ của Bác cũng chính là những lời tiên tri đại thắng Điện Biên Phủ. Mỗi chiến thắng như một đóa hoa xuân. Và không thể nào nói hết được vẻ đẹp kỳ diệu của chiến thắng ấy.